مأموریت و رسالت اصلي مركز خدمات سرمايه گذاري:

تسهیل و تسريع فرآیند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (سرمایه ‌گذاران داخلی و خارجی) در استان حمایت و ترویج تفکر و اندیشه سرمایه‌گذاری و مساعد نمودن محیط و فضای سرمایه‌گذاری

اهداف تشكيل مركز خدمات:

شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تهیه و ارائه اطلاعات لازم و اساسی به سرمایه‌گذاران راهنمایی، مشاوره، هماهنگی و پی‌گیری مستمر امور اجرائی سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی

وظایف مركز خدمات:

نظارت بر اجراي صحيح ماده 7 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراي سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سوي دستگاه‌هاي اشاره شده در اين ماده.

اطلاع‌رسانی و ارائه مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی.

انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست، پروانه‌های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه‌های ذی‌ربط قبل از صدور مجوز سرمایه‌گذاری.

انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی.

انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه‌گذاری شامل ثبت شركت مشترك، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمركی و مالیاتی و غیره.

انجام هماهنگی‌های لازم توسط نمایندگان دستگاه‌ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذی‌ربط آن‌ها در ارتباط با درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی.

مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی كه درخصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی اتخاذ می‌گردد.

شناسایی و احصاء مزیت‌های سرمایه‌گذاری استان

شناسایی و احصاء زمینه‌های سرمایه‌گذاری استان

احصاء خدمات و تسهیلات حمایتی و مشوق‌های سرمایه‌گذار ویژه دستگاه اجرایی

شناسایی و تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری

تهیه و تدوین اطلاعات پروژه‌های سرمایه‌گذاری به منظور ارایه به سرمایه‌گذاران

شناسایی سرمایه‌گذاران و تأمین‌كنندگان منابع مالی داخلی و خارجی و ایجاد ارتباط با آن‌ها

فرهنگ‌سازی (تبیین جایگاه تولید و سرمایه‌گذاران در اقتصاد و اشتغال جامعه)

معرفی مزیت‌ها و پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری

ایجاد و تقویت هسته‌های سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های اجرایی و مرتبط استان و شهرستان‌ها