بلاگ

نشست با خانم دکتر معلمی

نوشته شده توسط:

نشست اعضای مرکز خدمات سرمایه گذاری غرب استاندار با خانم دکتر معلمی مشاور استاندار و رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، خانم بنی طرف کارشناس مسئول سرمایه گذاری استان، آقای زرهی معاونت محترم امور عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان بندرلنگه، مهندس میلاد ملک پور مشاور محترم امور اقتصادی فرماندار، آقای بزرگمهر کارشناس حراست شهرداری بندرکنگ، مهندس علاف زاده  و آقای رحمانی مسئولین دفتر مرکز خدمات سرمایه گذاری غرب هرمزگاندر خصوص ارتباط با مرکز خدمات سرمایه گذاری استان جهت بررسی و حل مشکلات سرمایه گذاران و صدور مجوزات لازم.

0

About the Author:

  نوشته های مرتبط

ارسال دیدگاه