تولید شیرینی محلی

اطلاعات بیشتر

کارخانه فراوری خرما و بسته بندی

اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

کارگاه تولید ابزار صیادی

اطلاعات بیشتر

تولید ادویه

اطلاعات بیشتر

 

 

احداث کارخانه تولید گچ

اطلاعات بیشتر