بخش انرژی

اطلاعات بیشتر

 

بخش صنایع و معادن

اطلاعات بیشتر

 

بخش شیلات

اطلاعات بیشتر

 

بخش بازرگانی

اطلاعات بیشتر

 

بخش فنی و مهندسی

اطلاعات بیشتر

 

بخش کشاورزی

اطلاعات بیشتربخش گردشگری

اطلاعات بیشتر

 

بخش حمل و نقل و ترانزیت

اطلاعات بیشتر

 

فرم ها

  • فرم ثبت خلاصه اطلاعات فرصت سرمایه گذاری
  • فرم ثبت خلاصه طرح امکان سنجی فرصت سرمایه گذاری(FS)
  • فرم ثبت خلاصه پیش امکان سنجی فرصت سرمایه گذاری(PFS)
  • فرم درخواست مجوز سرمایه گذاری
  • فرم جمع آوری اطلاعات سرمایه گذاری خارجی
  • فرم شناسنامه مجوز فعالیت اقتصادی

اطلاعات بیشتر

  • قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری

 

اطلاعات بیشتر

  • استفاده از سامانه جامع ثبت شرکت ها
  • آشنایی با سرمایه گذاری خارجی و روش های تامین مالی بین المللی

 

اطلاعات بیشتر

فرم اطلاعات فارغ التحصیلان و دانشجویان غرب هرمزگان

کلیک کنید

کلیک کنید

سرمایه گذارن موفق